ព័ត៌មានជាតិ

ប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមម៉ោង៧.០០ព្រឹក​នេះមិនមានករណី​ឆ្លង​កូវីដ១៩ ថ្មីទេ ខណះ​អ្នក​ជាសះស្បើយមានដល់ទៅ​៤នាក់ Mon/២៨/Dec/២០២០

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាសថាគិតត្រឹមម៉ោង៧.០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២៨នេះមិនមាន​ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី និ​ងមាន​​អ្នក​ជាសះស្បើ​យ​ចំនួន៤នាក់។ អ្នក​ជាសះស្បើយ​១នាក់​ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង​ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា និង​ ៣នាក់​ទៀត​​ជាករណី​​នាំ​ចូល​។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *