ព័ត៌មានជាតិ

លិខិតអបអរសាទរឯកឧត្តមវេងសាខុនជូនចំពោះសម្តេចអគ្គម​ហាសេនាប​តីតេជោ​ហ៊ុន ​សែននាយ​ករដ្ឋម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពជា

លិខិតអបអរសាទរឯកឧត្តមវេងសាខុនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ជូនចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *