ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត

បែកធ្លាយលិខិតអណាមឹកចេញពីមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រៃវែង Wed/១៦/Dec/២០២០

សូមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមេត្តាពិនិត្យលើបុគ្គលឈ្មោះ ប៉ាវ សុធីរ ប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រៃវែងឡើងវិញផងទាន!

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *