ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង អប់រំយុវជននិងកីឡាជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកដំណើរ ការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនជាបណ្តោះអាសន្ន នៅទូទាំងខេត្តព្រៃវែង

ក្រសួង អប់រំយុវជននិងកីឡាជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកដំណើរ ការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនជាបណ្តោះអាសន្ន នៅទូទាំងខេត្តព្រៃវែ

ព្រៃវែង៖ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋ មន្រ្តីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្តីពីការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនជាបណ្តោះអាសន្ននៅទូទាំងខេត្តព្រៃវែង។

ដោយសារមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ នៅខេត្តព្រៃវែងនិងដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំ ព្រមទាំងយោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រេចផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនជាបណ្តោះអាសន្ននៅទូទាំងខេត្តព្រៃវែងចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *